DOG: Protocolo actuación consellería de Sanidade en relación cos illamentos/corentenas

2 de setembro de 2020

"publicado no DOG"

Publicación do protocolo da consellería de Sanidade en materia de saúde pública en relación con illamentos e corentenas para a prevención e o control da infección pola SARS-COV-2 e se diten instrucións para a tramitación dos procedementos sancionadores nestes casos.

Ligazón ao DOG 29 8 2020