Protocolos de actuación e organización nos órganos xudiciais galegos

12 de outubro de 2020

       O TSXG fixo públicos os protocolos de actuación e organización nas sedes xudiciais así como a celebración por vía telemática para moitas das actuacións.
No protocolo contémplase tamén cáles serán as medidas relativas á ATENCION AO PUBLICO nos órganos xudiciais,

Tamén se establece como criterio xeral, no caso dos procedementos e asunos que non concluiran desde o levantamento da suspensión dos prazos procesuais, MANTER OS SINALAMENTOS realizados antes da declaración do estado de alarma.