ACCION SOCIAL; importes definitivos

16 de novembro de 2020


A Direccion Xeral ven de informarnos que na comisión de Acción Social do pasado 04 de novembro, expuxéronse oas importes definitivos das axudas.
Os importes eran incorrectos, os definitivos son os seguintes:

Entre o 33% e o 64%               118,43 euros.
Entre o 65% e o 74%               236,87 euros. 
Do 75% en adiante                  473,75 euros.