AXG-CUT formula queixa a Conselleria de Emprego e Igualdade

4 de decembro de 2020


ALTERNATIVAS NA XUTIZA-CUT, sindicato con representación no edio da Administración de Xustiza en Galicia, por medio da presente formula:
QUEIXA A CONSELLERIA DE EMPREGO E IGUALDADE

.....Desde fai varios meses, como imaxino é coñecedor@, as bolsas de funcionarios inerinos de Galicia están esgotadas e polo tanto son constantes as peticións ao Servizo de Emprego de candidatos por parte das Delegacións Provinciais de Xustiza.

.....Polo exposto solicitamos que os seguintes chamamentos se publiquen na páxina web de servizo de emprego...