Resolución do 10 de decembro da DXX pola que se ditan instrucións en materia de vacacións e días de permiso por asuntos particulares correspondentes ao ano 2020

11 de decembro de 2020

Remitida pola DXX Resolución do 10 de decembro pola que se ditan instrucións en materia de vacacións e días por asuntos particulares correspondentes ao ano 2020.