Actuacións da Muxexu dirixidas a asegurar a vacinación de mutualistas

10 de febreiro de 2021

"publicado na intranet"

A Mutualidade Xeral Xudicial (Muxexu) acaba de emitir un comunicado no que se informa das actuacións dirixidas a asegurar a vacinación de mutualistas fronte á COVID-19. 

As vacinas son de adquisición centralizada, de modo que son proporcionadas polo Ministerio de Sanidade, e a súa administración corresponderá en todo caso aos recursos, centros e hospitais que decidan os servizos públicos de saúde. Nesta liña, o colectivo de mutualistas será vacinado polo Sistema Nacional de Saúde, de igual forma que o resto da poboación xeral. É dicir, a vacinación do colectivo da Muxexu está garantida, tanto para os mutualistas e beneficiarios adscritos aos servizos públicos de saúde das comunidades autónomas e ao INGESA coma para os adscritos a entidades de seguro libre. 

Accede ao documento íntegro aquí.