AXG-CUT solicita que a DXX dite unha nova resolución respecto das substitucións

17 de febreiro de 2021


AXG-CUT, ven de presentar escrito ante a Dirección Xeral de Xustiza, solicitando que tras ir en contra do RD 1451/2005 de criterios xudiciais de órganos galegos, e incluso do propio Tribunal Supremo, reconsidere a súa instrucción 12/02/2021 e se dite unha resolución que non impida aos traballadores substitutos continuar na substitución unha vez concedida praza no concurso de traslado.......