Comisións de servizos para órganos de nova creación

5 de febreiro de 2021

"publicado na intranet"

A DXX ven de publicar a Resolución do 4 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo, de forma temporal e por petición da persoa interesada, de postos de traballo nos órganos de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza. 

O prazo de presentación de solicitudes será do 08/02/2021 ata o 12/02/2021. 

 Posteriormente, a propia DXX publicou unha corrreción de erros na resolución