Instrución sobre a confección de nóminas 2021

15 de febreiro de 2021


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG;  ORDE do 8 de febreiro de 2021 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2021.