CONCURSO DE TRASLADOS; Médicos Forenses IML Galicia

12 de maio de 2021


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 19 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso de traslados para a provisión de postos xenéricos vacantes no Instituto de Medicina Legal de Galicia entre funcionarios do corpo de médicos forenses, convocado pola Resolución do 5 de novembro de 2020.

O prazo para tomar posesión do novo destino obtido:
 
    - Tres días hábiles se non implica cambio de localidade da persoa funcionaria.
    - Oito días hábiles se implica cambio de localidade dentro da comunidade autónoma
    - Vinte días hábiles se implica cambio de comunidade autónoma.
 
    - Comunidade Autónoma de Canarias, da Comunidade Autónoma das Illes Balears, da Cidade de Ceuta e da Cidade de Melilla, será dun mes tanto se o posto de traballo é o de orixe coma se é o de destino. 
 
    - Cando a persoa adxudicataria da praza obteña coa súa toma de posesión o reingreso no servizo activo, o prazo será de vinte días hábiles.