XESTION QUENDA LIBRE; publicación listaxe aprobados e prazas ofertadas

17 de xuño de 2021


"publicado no BOE"


Vense de publicar no BOE a listaxe de persoas aprobadas nas probas selectivas así como as prazas que se ofertan en cada  ámbito.

Orden JUS/607/2021, de 14 de junio, por la que se publica la relación de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/764/2019, de 10 de julio.

 
 
 
O prazo para pedir destino son vinte dias hábiles, dende a súa publicación.