Publicada a resolución coa adxudicación das últimas prazas para substitución entre titulares (29/07)

6 de agosto de 2021


"publicado na intranet"

Vense de publicar resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a súa cobertura entre substitución entre persoal titular da Admón de Xustiza.