Letrados da Administración de Xustiza. resolución do concurso de traslados

6 de setembro de 2021


O Ministerio de Xustiza ven de publicar no BOE de 4 de setembro de 20201 a Orden JUS/923/2021, de 26 de agosto, pola que resolve o concurso de traslados para o Corpo de Letrados da Administración de Xustiza, convocado por Orden JUS/672/2021, de 22 de xuño

 

.