Acción Social 2021. Listaxes de admitidos e excluídos

7 de setembro de 2021

 A Dirección Xeral de Xustiza ven de publicar no DOG do 7/09/21 a resolución pola que se aproban as listaxes das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2021 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.
Por causa do carácter persoal dos datos vinculados a estas, o acceso por parte da persoa
interesada á información relativa á admisión ou exclusión definitiva da súa solicitude realizarase
a través da OPAX, co seu certificado dixital recoñecido ou co usuario e contrasinal

Ligazón ao DOG