Publicada resolución coa adxudicacióndas últimas prazas para substitución entre titulares (08/10)

19 de outubro de 2021


"publicado na intranet"

Saiu publicada 18/10/2021 a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza  (só accesible dende o posto de traballo) pola que se resolve a conovacatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución relativa a oferta publicada o 08/10/2021.