EGAP; curso monográfico A innovación no sector público.

19 de outubro de 2021


"publicado no DOG"  
Vense de publicar no DOG;  RESOLUCIÓN do 13 de outubro de 2021 pola que se convoca o curso monográfico A innovación social no sector público. 

Persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración autonómica da Comunidade Autónoma de Galicia e dos seus entes públicos instrumentais; da Administración local; da Administración de xustiza e das universidades do Sistema universitario de Galicia que se encadren nalgunha das seguintes categorías: 
a) Grupo A (subgrupos A1 e A2) do persoal funcionario. 
b) Grupos I e II do persoal laboral.

Modalidade: teleformación. 
Datas: do 2 ao 25 de novembro de 2021. 
Horas lectivas: 20. Quinta. 
Número de prazas 50 prazas. Sexta. 

O prazo para a inscrición estará aberto desde as 8.00 horas do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata as 23.55 horas do día 25 de outubro de 2021.