Novos avisos de desocupación para a sua cobertura mediante titulares

28 de febreiro de 2022


"publicado na intranet"

Saíu publicada, con data do 25/02/2022, a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución.