Punto Neutro Xudicial; "Gestión Usuarios"

2 de febreiro de 2022


"publicado na intranet" 

 

Nova versión que inclúe a funcionalidade de xestión de usuarios/as 1/02/22.

A partir do día 2 de febreiro estará dispoñible unha nova versión do Punto Neutro Xudicial (PNX), que incluirá dentro da plataforma a funcionalidade “Gestión Usuarios” utilizada polos/as LAX para administrar ás persoas usuarias do seu órgano no PNX. 

Para acceder a esta funcionalidade, os/as LAX deben autenticarse na plataforma, ir ao menú
“Administración>Gestión Usuarios/Autorizaciones>Usuarios”.

Aquí atopas a guía da funcionalidade “Gestión Usuarios”.