Comisión de servizo. Corrección de erros da Resolución do 30/03/2022

31 de marzo de 2022


"publicado na intranet"

Vense de publicar na intranet; Saíu publicada a Corrección de erros da Resolución do 30 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza.