Médicos Forenses; provisión en comisión de servizo postos de traballo entre persoal funcionario Admón de Xustiza

8 de abril de 2022


"publicado na intranet"


Saíu publicada a Resolución do 8 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza. 

O prazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria na intranet.

Postos ofertados:

Xefe de Sección área patoloxía forense (Subdirección Territorial A Coruña)
Subdirector na Subdirección Territorial de Lugo.