Substitución entre titulares. Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución

20 de abril de 2022

"publicado na intranet"

Saíu publicada, con data do19/04/2022, a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución.
O prazo de presentación de solicitudes será de TRES DÍAS hábiles dende a publicación da
presente resolución (20,21 e 22 abril de 2022).