Programa anual de vacacións 2022

6 de maio de 2022


"Publicado na intranet"

A Dirección Xeral de Xustiza ven de aprobar o Plan anual de vacacións 2022 para o persoal funcionario dos corpos ao servizo da Administración de xustiza (corpos de médicas/os forenses, de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial), en servizo activo, que presten servizos na Administración de xustiza en Galicia.