Proposta do CXPX de creación de novos xulgados

6 de maio de 2022


"Publicado na paxina do C.X.P.X"

O CXPX comunica a necesidade de crear 176 nuevas unidades xudiciales este ano.

A PROPOSTA PARA A NOSA COMUNIDADE:

.-1 praza de magistrado/a para a Sección 2ª dea Audiencia Provincial da Coruña, correspondente á orde penal.

.- Un xulgado de primeira instancia no partido xudicial de A Coruña para a súa posterior especialización, de forma exclusiva, en asuntos relativos ao dereito da familia, e ás medidas de apoio ás persoas con discapacidade no exercicio da súa capacidade xuridica e internamentos.

.- Un xulgado de primeira instancia no partido xudicial de Lugo. 

.- Un xulgado de primeira instancia no partido xudicial de Vigo.