Resolución provisional prazas ofertadas en comisión - 26/04/22

5 de maio de 2022

"Publicado na intranet"

Saíu publicada a Resolución do 5 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 26 de abril de 2022.