Textualización das gravacións. Activación do servizo nos órganos xudiciais da Comunidade Autónoma de Galicia

3 de maio de 2022


"publicado na intranet"


Continúa a activación do servizo de textualización das gravacións das vistas no Visor EXE que comezou no mes de marzo e que está dispoñible actualmente en 53 órganos xudiciais (consúltaos aquí). Trátase dunha funcionalidade que permite obter de maneira automática o texto dos vídeos gravados nas salas de vistas e de declaracións, durante as actuacións orais dos procedementos xudiciais.
 
Podes consultar máis información sobre este servizo na paxina do Visor-EXE, no apartado ‘10. Textualización das gravacións das vistas’. 

Ademais, nesta infografía interactiva atopas como empregar a textualización das gravacións, explicado paso a paso.