ACCEDA-XUSTIZA; Activación do sistema en piloto para a tramitación das solicitudes "Exceso de cabida en LexNet"

18 de xullo de 2022


"publicado na intranet"

Vense de publicar na intranet; ACCEDA-XUSTIZA | Activación do sistema en piloto para a tramitación das solicitudes de “Exceso de cabida en LexNET” o 18/07/2022  

O luns 18 de xullo de 2022 está prevista a activación en ACCEDA-Xustiza do formulario de solicitude que permitirá aos profesionais enviar a documentación de exceso de cabida en LexNET aos seguintes órganos: 

Oficina de Rexistro e Repartición Civil da Coruña. 
Oficina de Rexistro e Repartición Civil de Lugo. 
Oficina de Rexistro e Repartición Civil de Ourense. 
Oficina de Rexistro e Repartición Civil de Vigo.
 
Oficina de Rexistro e Repartición Instrución de Ferrol. ACCEDA-Xustiza posibilita a presentación telemática de documentación naqueles casos nos que os arquivos superan o peso máximo permitido en LexNET. Deste xeito, os profesionais poden achegar a dita documentación inmediatamente despois de realizar o envío, o que lle permitirá ao órgano subila ao sistema de xestión procesual, e manter así a continuidade do expediente xudicial electrónico dese procedemento.

Ademais, o profesional evita ter que acudir presencialmente para efectuar a entrega.

Ferrol Martes 19 de xullo 9:30 h 
Lugo Martes 19 de xullo 9:30 h 
Ourense Martes 19 de xullo 9:30 h
Vigo Xoves 21 de xullo 9:30 h 
A Coruña Xoves 21 de xullo 9:30 h