Comisión de Servizo: Novas prazas publicadas en data 20 de xullo 2022

21 de xullo de 2022


" vense de publicar na intranet"


Saíu publicada a Resolución do 20 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza.

O prazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria na Intranet.