Comisións de Servizo. Adxudicacións definitivas

11 de agosto de 2022"publicado na intranet"

Saíu publicada a Resolución do 10 de agosto de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo, en comisión de servizo, entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 20 de xullo de 2022.