Publicada adxudicación das prazas ofertadas o 31/08/2022 para a súa cobertura mediante subsitución

8 de setembro de 2022"publicado na intranet"

Saíu publicada, con data do 08/09/2022, a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución, relativa á oferta publicada o 31/08/2022.