Comisión de servizos. Adxudicacións provisionais

4 de outubro de 2022


"publicado na intranet"

Saíu publicada a Resolución do 4 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo, en comisión de servizo, entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 19 de setembro de 2022.