Substitución entre titulares; nova oferta de prazas

24 de outubro de 2022


"publicado na intranet"


Postos de traballo ofertados Os relacionados no Anexo I, coa indicación da causa que motiva a ausencia do seu titular. 
Solicitudes 1. Mentres non se habilite a opción de solicitude a través da OPAX, ou en caso de fallo acreditado do sistema, as solicitudes conforme ao Anexo II da Resolución do 18 de maio de 2022, e se for o caso a documentación ou alegacións, deberán presentarse na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) mediante o modelo de solicitude xenérica co código PR004A. 
O prazo de presentación de solicitudes será de TRES DÍAS hábiles desde o día seguinte ao da publicación da presente resolución na intranet de Xustiza e na web da Consellería.