Substitución entre titulares. Publicada a adxudicación das prazas ofertadas o 05/10/2022 para a súa cobertura mediante substitución

13 de outubro de 2022"publicado na intranet"

Saíu publicada, con data do 13/10/2022, a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución, relativa á oferta publicada o 05/10/2022.