Comisións de servizo. Nova oferta de prazas

13 de outubro de 2022


"publicado na intranet"


Saíu publicada a Resolución do 11 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza.

O prazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria na intranet.