Substitucions. Nova oferta de prazas

5 de outubro de 2022


"publicado na intranet"

Saíu publicada, con data do 5 de outubro de 2022, a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución.