Comisións de Servizos. Adxudicacións provisionais

14 de decembro de 2022

"publicado na intranet"

Saíu publicada a Resolución do 14 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo, en comisión de servizo, entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 8 de novembro de 2022.