Comisións de Servizo. Adxudicacións provisionais

13 de xaneiro de 2023

"publicado na intranet"


Saíu publicada a Resolución do 12 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo, en comisión de servizo, entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 27 de decembro de 2022.