Susbitución entre titulares; resolución convocatoria 19.01.2023

26 de xaneiro de 2023

"publicado na intranet"

Saíu publicada, con data do 25/01/2023, a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución, relativa á oferta publicada o 19/01/2023.