EGAP; Xornada de formación, uso de certificados dixitais na Xunta

23 de febreiro de 2023

"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG, a RESOLUCIÓN do 14 de febreiro de 2023 pola que se convoca, no marco da iniciativa Universo EGAP innova, a Xornada de formación práctica dixital (E-martes) sobre o uso de certificados dixitais na Xunta de Galicia.

As persoas destinatarias desta actividade son: O persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración autonómica galega, dos seus entes públicos instrumentais e da Administración institucional. Neste grupo de persoas destinatarias priorizarase a inscrición daquelas persoas solicitantes que poidan xustificar debidamente que as súas funcións están directamente relacionadas coa materia impartida.

Lugar: Escola Galega de Administración Pública (EGAP), rúa Madrid, 2-4, Santiago de Compostela. Data: o martes 14 de marzo de 2023. de mañá e tarde. 7 horas lectivas. 
Prazas: Cincuenta .

Inscrición  A inscrición nesta actividade formativa só poderá realizarse por vía telemática accedendo ao enderezo https://egap.xunta.gal/matricula. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.