Comisións de Servizo. Corrección de erros da Resolución do 17/03/2023

21 de marzo de 2023


"publicado na intranet"

Saíu publicada a corrección dos erros da Resolución do 17 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre o persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza.