Instrución sobre ceses e tomas de posesión Concurso de Traslados 18/08/22

2 de marzo de 2023


"publicado en la intranet"

Vense de publicar na intranet; INSTRUCIÓN SOBRE CESES E TOMAS DE POSESIÓN DERIVADA DA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DO CONCURSO DE TRASLADOS CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DO 18 DE AGOSTO DE 2022, DA DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA.

O vindeiro 10/03/2023 está previsto que se publique no BOE e no DOG a Resolución de 23 de febreiro de 2023 da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso de traslados...

Ceses

O persoal funcionario titular que obtivo praza no concurso cesará no seu anterior destino definitivo e máis no destino que, no seu caso, ocupe en substitución ou comisión de servizos nas seguintes datas:
Tramitación Procesual: o 23/03/2023.
Xestión Procesual e Auxilio: 30/03/2023.

Tomas de posesión

Mesma localidade: 3 días hábiles
Distinta localidade: 8 días hábiles.
Cambio de Comunidade 20 días hábiles ou un mes según a procedencia.

Formalización dos ceses e tomas de posesión

Por cuestións organizataivas, tanto ceses como as tomas de sposesión realizaranse preferentemente de xeito telemático a través do correo electrónico do Servizo de Xustiza da Xefatura ou Delegación territorial que corresponda, para o que a persoa interesada poñerase en contacto co servizo de xustiza para tramitar o cese ou toma de posesión a través do correo electrónico.