Distribución Aulas exámes de XPA, CAX

18 de maio de 2023


"publicado na web  do Ministerio"


Gestión Procesal y Administrativa, acceso libre, Orden JUS/1254/2022, de 7 de diciembre (BOE de 19 de diciembre)


"publicado na páxina da Consellería"

Listados da distribución por aulas dos exámenes do corpo de Auxilio Xudicial