Médicos Forenses. Aprobados do primeiro exercicio e relación de non aptos

27 de xuño de 2023


"publicado na web do Ministerio"

Acuerdo del Tribunal Calificador de Médicos forenses, por el que se publica la relación de aprobados del primer ejercicio.

Acuerdo relación aprobados primer ejercicio Médicos Forenses 


​RELACIÓN DE OPOSITORES PRESENTADOS, QUE NO SUPERAN EL PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS AL CUERPO NACIONAL DE MÉDICOS FORENSES, ACCESO LIBRE Orden JUS/1287/2022, de 22 de diciembre (BOE de 27 de diciembre)​.