AXG-CUT esixe do Tribunal Delegado das oposicións, a publicidade dos criterios do exámen de idioma

28 de xuño de 2023