Comisións de Servizo; adxudicación provisional de prazas.

12 de xullo de 2023

"publicado na intranet"

Saíu publicada a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 3 de xullo de 2023.