CTPA; quenda libre. Revisión das cualificacions do exáme de word.

31 de xullo de 2023Dende AXG-CUT unha vez máis temos que esixir respeto para todos aqueles opositores que sofren non so cos nervios dos exámes senon tamén coas decisión dos tribunais como neste caso a corrección do terceiro exercicio de Tramitación de Word, no que os aprobados deben ter unha calificación sobre 20 preguntas, pero ocurre que en decenas de casos entre erros, acertos e omisións suman 21 ou 22 respostas.

No día de hoxe remitimos escrito o Tribunal Calificador Único de Tramitación Procesal co fin de que corrixan inmediatamente os erros que poden supor algo tan pouco importante como obter unha praza na Administración de Xustiza ou non.