Substitución entre titulares. Corrección de erros

21 de xullo de 2023


"publicado na intranet"

Publicouse unha corrección de erros na Resolución do 18 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución.