Substitución entre titulares. Nova oferta de prazas

19 de xullo de 2023

"publicado na intranet"


Vense de publicar na intratet; RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA, POLA QUE SE CONVOCAN POSTOS PARA SÚA PROVISIÓN TEMPORAL MEDIANTE O SISTEMA DE SUBSTITUCIÓN