SUBSTITUCIÓN ENTRE TITULARES; NOVA OFERTA

28 de setembro de 2023


"publicado na intranet"

Vense de publicar na intranet; RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA, POLA QUE SE CONVOCAN POSTOS PARA SÚA PROVISIÓN TEMPORAL MEDIANTE O SISTEMA DE SUBSTITUCIÓN.