E-martes; Xornada de formación práctica dixital

29 de setembro de 2023


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 22 de setembro de 2023 pola que se convoca, no marco da iniciativa Universo EGAP Innova, a Xornada de formación práctica dixital (E-martes) sobre notificacións electrónicas.

A xornada de formación práctica dixital (E-martes) que se desenvolverá o día 10 de outubro de 2023 abordará os seguintes contidos: 
• Notificacións electrónicas. Sistema de notificacións electrónicas de Galicia-Notifica.gal.
• Notificacións por comparecencia. 
• Identificación dixital (certificados dixitais e Chave). 
• Sede electrónica.

Cuarta. Desenvolvemento. Lugar: Escola Galega de Administración Pública (EGAP), rúa Madrid, 2-4, Santiago de Compostela. 
Data: o martes 10 de outubro de 2023.
Horario: de mañá e tarde. 
Duración: 7 horas lectivas.
Número de prazas Cincuenta (50).

O prazo para a inscrición desde as 9.00 horas do primeiro día hábil seguinte á publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata as 23.59 horas do día 5 de outubro de 2023.