Comisión de servizo; Adxudicacións definitivas (oferta 15/09/2023)

6 de outubro de 2023


"publicado na intranet"

Vense de publicar na intranet; Comisión de servizo; Adxudicacións definitivas de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza 5/10/23.

Saíu publicada a Resolución do 5 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo, en comisión de servizo, entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 15 de setembro de 2023.